اخبار تازه

پربازدید ها

  کد خبر ۱۳۶۶۹۶ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۴

  خبرنگاران جبهه انقلاب با پرونده‌سازی‌ها و عدم پشتیبانی!

  مظلومیت خبرنگاران جبهه انقلاب با پرونده سازی های وعدم پشتیبانی کاملا مشهود است.

  راه شلمچه- کریمی جانشین سابق سپاه نینوا گلستان؛ روز خبرنگار روزانعکاس افتخارات ، شادیها ، عدالتخواهیها و واقعیتهاجامعه و روایت دردها ، مشکلات ، بی عدالتیها را باید به جامعه برزگ خبرنگاران تبریک گفت، زیرا اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به جامعه درشرایط کنونی که دشمنان ازتمام امکانات و ابزارها وعوامل مزدورقلم بدست خود برای جلوگیری ازانتقال پیام انقلاب اسلامی استفاده می کنند کاری بسی سخت و طاقت فرساست.

  درچنین شرایطی خبرنگاران جبهه انقلاب اسلامی با روحیه جهادی و ولایی وظیفه نشرگفتمان انقلاب اسلامی را با همه محدویتها و بی مهریهای دستگاههای متولی خالصانه انجام می دهندکه جای بسی تشکردارد.

  دراستان گلستان مظلومیت خبرنگاران جبهه انقلاب با پرونده سازی های وعدم پشتیبانی کاملا مشهود است البته این عزیزان باتوکل برخداوند متعال بهره گیری ازمنویات مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز باتمام توان رسالت روشنگری واطلاع رسانی آحاد جامعه را انجام میدهند.

  اخبار مرتبط :